Treasure Forest
Copyright © 2010 Nagy Péter

Negyedik évszak - negyedik modul

Cél:

 • Az alapmodulban definiált operáció gyakorlása, változások a külső környezetben, a stratégia megváltoztatása, aktualizálása és korrekciója, változáskezelés, kríziskezelés, szintetizálás, lezárás.

Tartalmi egységek:

 • A két program közötti vezetői történések feldolgozása.
 • Személyes célok követése, hol tartok most a személyes céljaimmal?
 • Szerepváltás, új szerepek kipróbálása a definiált keretrendszerben, szervezetben.
 • Változások a környezeti feltételek között. Stratégia korrekciója, kiegészítése, új stratégia elfogadtatása és kihirdetése.
 • A változások szakaszai, a változások bekövetkezésének törvényszerűségei.
 • A változásokhoz való emberi viszony jelenségei és az ezekkel kapcsolatos vezetői feladatok.
 • A Tanuló szervezet és a szervezeti tanulás rendszerszerű működtetése.
 • A személyes vezetői tanulás jelentősége – a mérésként használt két kérdőív- Menedzsment készségek kérdőíve, ARP kérdőív - eredményeinek elemzése és összehasonlítása.
 • Az érzelmi intelligencia és a stressz-kezelés kapcsolata. A rezonáns és a disszonáns vezető.
 • A csoportfejlődés fázisai és a csoportdinamika tartalma és jelenségei.
 • Személyes záró-konzultáció és írásos visszajelzés valamennyi résztvevőnek.
 • Személyes és csoportos visszacsatolás a személyes és a csoportos teljesítményre. A csoportműködések és a teljesítmények értékelése szóban és írásban.
 • Összefoglalás, szintetizálás.
 • A személyes vezetői akciótervek végleges verzióinak elkészítése.
 • Programzárás.